Τι είναι

Οφείλονται σε βακτήρια όπως Staphylococcus epidermis, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa.

Παράγοντες κινδύνου: λύση της συνέχειας του δέρματος, ύπαρξη βακτηριακής δερματοπάθειας στο στενό περιβάλλον, κακή υγιεινή, ανοσοκαταστολή.

Θεραπεία

Τοπική, συστηματική, κανόνες υγιεινής. Καλό είναι να προηγείται καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα.