Τι είναι

Οφείλονται σε λοίμωξη από στελέχη HPV (Ηuman Papilloma Virus).

Μετάδοση με επαφή μολυσμένων επιφανειών ή μολυσμένων ατόμων – διασπορά με αυτοενοφθαλμισμό.

Θεραπεία

Kερατολυτικές ουσίες, κρυοθεραπεία, διαθερμοπηξία, CO2 Laser.