Βιογραφικό

ΦΩΤΕΙΝΗ Κ. ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ
MD, PhD
Κλινική Δερματολογία – Αφροδισιολογία
Αισθητική – Επεμβατική Δερματολογία

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ:
10.2015

20.08.2004
Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος (Νομαρχία Αθηνών).
12.01.2007
Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος στη Γερμανία (Approbation als Ärztin).

11.2009 – 06.2013
Διδακτορική Διατριβή στη Δερματολογική και Αφροδισιολογική Κλινική Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός», Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
Θέμα Διατριβής: Συστηματική μετα-ανάλυση των γενετικών πολυμορφισμών του μελανώματος και δημιουργία διαδικτυακής βάσης δεδομένων των γενετικών συσχετισμών της νόσου. Επιβλέπων: Καθ. Α. Ι. Στρατηγός.
Ημερομηνία αναγορεύσεως: 10.07.2013
Βαθμός «Άριστα».

09.2015 – 03.2016
«Ιατρική Ψυχολογία» Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

06.2011 – 12.2012
Ειδικότητα στην Πανεπιστημιακή Δερματολογική, Αφροδισιολογική και Αλλεργιολογική Κλινική Charité, Βερολίνο, Γερμανία.

07.2013 – 09.2015
Ειδικότητα στη B’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική και Αφροδισιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν, Αθήνα.

05.2015 – 06.2015
Άσκηση στο Δερματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

10.2007 – 11.2008
Ειδικότητα Παθολογίας Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου, Κεφαλλονιά.

05.2007 – 08.2007
Ιατρική εκπαίδευση στη Γενική Χειρουργική, Θωρακοχειρουργική, Αγγειοχειρουγική Νοσοκομείο Aurich Ubbo-Emmius-Klinik, Γερμανία.

02.2007 – 03.2007
Πρακτική άσκηση στη Δερματολογία & Αλλεργολογία. Κλινική Dr. Becker Norddeich-Norden, Γερμανία.

02.2005 – 05.2006
Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου.

07.2016 – 07.2017
Επιστημονικός Συνεργάτης του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» στο Τμήμα Φωτοδυναμικής και στο Ογκολογικό Τμήμα Μονάδας Σπίλων και Μελανώματος.

06.2016 – 02.2017
Δερματολογικό τμήμα Ιδιωτικού Πολυϊατρείου «Γυναίκας-Υγεία».

11.2015 – 05.2016
Δερματολογικό Ιδιωτικό Ιατρείο IQ (INTENSIVE QUALITY) DERMATOLOGY CARE

11.2008 – 05.2011
Κλινικός Παρατηρητής του κλινικού και εκπαιδευτικού προγράμματος του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός».

Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτική αναφορά)

• Generalized Pyoderma Gangrenosum Associated with Ulcerative Colitis: Successful Treatment with Infliximab and Azathioprine. Chatzinasiou F, Polymeros D, et al. Acta Dermatovenerol Croat. 2016
• Pigment Genodermatoses affecting melanocyte development and migration from the neural crest: Piebaldism, Waardenburg syndrome and Cross-McKusick-Breen syndrome. Chatzinasiou F, Stratigos A, Rigopoulos D. Journal of Pigmentary Disorders. 2015
• An unusual case of diffuse Merkel cell carcinoma successfully treated with low dose radiotherapy. Chatzinasiou F, Papadavid E, Korkolopoulou P, et al. Dermatol Ther. 2015
• Comprehensive Field Synopsis and Systematic Meta-analyses of Genetic Association Studies in Cutaneous Melanoma. Chatzinasiou F, Lill C, et al. J Natl Cancer Inst. 2011
• Ακτινική Κεράτωση: Χαρτογράφηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών και της έκθεσης σε γνωστούς παράγοντες κινδύνου των ασθενών στην Ελλάδα (Μελέτη Attica). Χατζηνάσιου Φ., Ζάρρας Α., et al. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας. 2015

Διακρίσεις

Πρώτο Βραβείο
● Συστηματική μετα-ανάλυση των γενετικών πολυμορφισμών του μελανώματος. Φ. Χατζηνάσιου, C.Lill, et al. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελανώματος. 13-15 Ιανουαρίου, 2011. Αθήνα.
● An unusual clinical presentation of Merkel cell carcinoma: a case report. Chatzinasiou F, Papadavid E, et al. 1st International Congress of the Cyprus Society of Dermatology and Venereology (CSDV), 15 – 16 March 2014, Limassol.

Υποτροφίες
από την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) για μετεκπαίδευση στη Δερματολογία – Αφροδισιολογία στο εξωτερικό.

09.2011 – 12.2012
Διδασκαλία (κλινική και θεωρητική) στον κανονικό και υποχρεωτικό κλάδο σπουδών των φοιτητών στην Πανεπιστημιακή Δερματολογική, Αφροδισιολογική και Αλλεργιολογική Κλινική Charité, Campus Mitte, Βερολίνο.

02.2013 – 07.2013
Sub-Investigator στην κλινική μελέτη: Ακτινική Κεράτωση, Χαρτογράφηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών και της έκθεσης σε γνωστούς παράγοντες κινδύνου των ασθενών στην Ελλάδα. Πανεπιστημιακή Κλινική Νοσοκομείου «Α. Συγγρός». Investigator: Καθ. Αλέξανδρος Ι. Στρατηγός.
06.2012 – 10.2012
Sub-Investigator στην κλινική μελέτη: Limtop-I Study (A double-blind, randomized, multi-centre, vehicle-controlled study of efficacy and safety of a new topical formulation with imiquimod applied 1, 3 or 7 times weekly during 2×2 weeks treatment for actinic keratosis on the head). Ογκολογικό Τμήμα της Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Κλινικής Charité, Βερολίνο. Investigator: Prof. E. Stockfleth.
07.2012 – 10.2012
Sub-Investigator στην κλινική μελέτη: SP848-AK-1101 Study (Prospective, randomized, partly blinded, in part placebo-controlled, multicenter, dose-finding trial exploring safety, tolerability and efficacy of a topical resiquimod gel in patients with multiple actinic keratosis lesions). Ογκολογικό Τμήμα της Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Κλινικής Charité, Βερολίνο. Investigator: Prof. E. Stockfleth.

Από το 1998 συμμετοχή σε περισσότερα από 200 συνέδρια – σεμινάρια με περισσότερες από 50 ελεύθερες ή αναρτημένες ανακοινώσεις:

● Ελεύθερες ανακοινώσεις (ενδεικτική αναφορά):
– Ιστορική αναδρομή Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ). Φ. Χατζηνάσιου. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας. 25 – 28 Ιουνίου, 2015. Θεσσαλονίκη.
– Ανοσοπαθοφυσιολογία οργανοειδικών αυτοάνοσων νοσημάτων: Ψωρίαση. Από την Ανοσοπαθοφυσιολογία στη νόσο. Φ. Χατζηνάσιου. Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας, 25ος Κύκλος. 18 – 20 Δεκεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.
– Παρουσίαση περιστατικού. Φ. Χατζηνάσιου. Κλινικό Φροντιστήριο Δερματο-ογκολογίας. 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα.
– Ακτινικές υπερκερατώσεις: ανάλυση των δημογραφικών, επιδημιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών της νόσου σε έλληνες ασθενείς (μελέτη ATTICA). Φ. Χατζηνάσιου, Α. Ζάρρας, et al. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελανώματος. 12 – 14 Ιουνίου, 2014 Ναύπλιο.
– Παρουσίαση περιστατικού μυκητώματος-Χρόνια λοίμωξη μαλακών μορίων. Ελληνική Εταιρεία Μυκητολογίας. Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής, 24 Μαρτίου, 2014, Αθήνα.
– Συστηματική μετα-ανάλυση των γενετικών πολυμορφισμών του μελανώματος. Χατζηνάσιου Φ, Lill C, et al. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελανώματος. 13-15 Ιανουαρίου, 2011. Αθήνα.
– Comprehensive review and field synopsis of genetic associations in cutaneous melanoma. Chatzinasiou F, Lill C, et al. 6th EADO Congress (European Association of Dermatologic Oncology). 16-19 June 2010. Athens.
– Όταν η Τέχνη συναντά την Ιατρική. Φ. Χατζηνάσιου, Α. Πετρίδης, Α. Κατσάμπας. 35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 5-9 Μαίου, 2009. Αθήνα.
● Αναρτημένες ανακοινώσεις (ενδεικτική αναφορά):
– Generalized pyoderma gangrenosum associated with ulcerative colitis: successful treatment with infliximab and azathioprine. F.Chatzinasiou, D.Polymeros, et al. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver 2015.
– Clemens von Pirquet: πρωτοπόρος ερευνητής της αλλεργίας. Φ.Χατζηνάσιου. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας. 16-19 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα.
– Granulomatous drug reaction in a patient with newly diagnosed B-cell chronic lymphocytic leukemia: a case report. Chatzinasiou F., Philipp S., et al. 9th EADV Spring Symposium, 6 – 10 June 2012, Verona, Italy.
– The MelGene database: A field synopsis of genetic association studies in cutaneous melanoma. Chatzinasiou F, C. Lill, et al. 7th EADO Congress (European Association of Dermatologic Oncology). 20-23 June, 2011. Nantes, France.
– Thermal Springs of Greece and the effect on the dermatologic disorders. F. Chatzinasiou, A. Stratigos, A. Katsambas. 22nd World Congress of Dermatology. 24-29 May, 2011. Seoul, Korea.
– Philippe Ricord’s theory: syphilis and gonorrhea were distinct diseases. Chatzinasiou F., Stratigos A., Katsambas A. 8th EADV Spring Symposium (European Academy of Dermatology and Venereology). 14-17 April, 2011. Carlsbad, Czech Republic.
– Γεώργιος Θ. Φωτεινός: Θεμελιωτής της Αφροδισιολογίας -Δερματολογίας στην Ελλάδα. Χατζηνάσιου Φ., Καραμπερόπουλος Δ., Στρατηγός Α., Κατσάμπας Α. 100 Χρόνια Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός». 26-28 Νοεμβρίου, 2010. Αθήνα.
– Το Μελάνωμα τον 19ο αιώνα. Χατζηνάσιου Φ, Στρατηγός Α, Κατσάμπας Α. 100 Χρόνια Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός». 26-28 Νοεμβρίου, 2010. Αθήνα.

• Παρακολούθηση σεμιναρίων – συνεδρίων (επιλεκτική αναφορά):
– IDEA: Interactive Derma Academy (Gesellschaft zur Förderung der Dermatologischen Forschung und
Fortbildung e.V). 22 – 24.06.2018, Λισσαβώνα.
– 5th World Congress of Dermoscopy. 14 – 16.06.2018, Θεσσαλονίκη.
– Συνέδριο Δερματοχειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας και Laser. 02 – 04.02.2018, Αθήνα.
– 13th European Association of Dermato-Oncology (EADO) Congress. 3-6.05.2017, Αθήνα.
– In Vivo Confocal Microscopy: Indroductory Course for the Evaluation of Melanocytic Lesions, Skin Tumors, Inflammatoty Skin Diseases and Cosmetology Applications. Department of Dermatology, University of Modena and Reggio Emilia. 10 – 12.11.2016. Modena, Italy.
– 25th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress.28.09 – 02.10.2016. Vienna, Austria.
– 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας. 03 – 06.11.2016, Αθήνα.
– 25. Fortbildungswoche fuer Dermatologie und Venerologie. 25.07 – 29.07.2016, Μόναχο, Γερμανία.
– 24th EADV (European Academy of Dermatology and Venereology) Congress. 07-11.10.2015.Copenhagen, Denmark.
– 1st European School of Dermato-Oncology, organized by EADO. 17 – 19.01.2013.Berlin, Germany.
– 42nd Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research). 19 – 22.09.2012,Venice, Lido.

Κριτής (Reviewer) σε διεθνή περιοδικά

Συμμετοχή στη συγγραφή κεφαλαίων βιβλίων

1. Δαψόνη. Φ. Χατζηνάσιου στο βιβλίο «Δερματολογία – Αφροδισιολογία» των Χ. Αντωνίου και Α. Κατσάμπα. Εκδόσεις Πασχαλίδης – Broken Hill (2014), σελ. 962 – 966.
2. Κολχικίνη. Φ. Χατζηνάσιου στο βιβλίο «Δερματολογία – Αφροδισιολογία» των Χ. Αντωνίου και Α. Κατσάμπα. Εκδόσεις Πασχαλίδης – Broken Hill (2014), σελ. 967 – 971.

Συμμετοχή σε μεταφράσεις ιατρικών βιβλίων:

1. Gerd Herold – Innere Medizin 2014 (Εσωτερική Παθολογία 2014). Ελληνική έκδοση Γιάννης Β. Παρισιάνος (Γερμανικά-Ελληνικά).
2. Innere Medizin. Heiner Greten, Franz Rinninger, Tim Greten.Τhieme 13. Auflage, Thieme-Verlag Stuttgart 2010 (Γερμανικά- Ελληνικά).

  • European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
  • Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρεία (ΕΔΑΕ)
  • Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μελανώματος (ΕΛΕΜΕΛ)
  • Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων (ΕΕΕΔΑ)
  • Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών