ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (PDT)

Πώς δρα: H φωτοδυναμική θεραπεία (photodynamic therapy, PDT) έχει ως στόχο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της δράσης πηγής φωτός με την εφαρμογή ενός φωτοευαισθητοποιητή (μεθυλο-αμινολεβουλινικό) που αθροίζεται εκλεκτικά στα νεοπλασματικά κύτταρα και αυξάνει τη συγκέντρωση των πορφυρινών (ενδογενείς φωτοευαισθητοποιητές).

Η φωτοδυναμική θεραπεία αποτελείται από 3 απαραίτητα βασικά στοιχεία: τον φωτοευαισθητοποιητή, το οξυγόνο και το φως.

Η PDT έχει επίσημη έγκριση στην Ευρώπη για τη θεραπεία των ακτινικών υπερκερατώσεων, του επιφανειακώς επεκτεινόμενου και του οζώδους βασικοκυτταρικού καρκινώματος και της νόσου Bowen.

Μπορεί να εμφανιστεί παροδικό ερύθημα, οίδημα, αίσθημα καύσου. Αντηλιακή προστασία.

DAYLIGHT PDT

Πώς δρα:

Απαλλαγείτε από τις ακτινικές υπερκερατώσεις καθώς και από τις υποκλινικές βλάβες

με έναν φυσικό τρόπο: με τη χρήση του φωτός ημέρας. Ειδική κρέμα με αμινολεβουλινικό μεθύλιο (methyl aminolevulinate) στοχεύει επιλεκτικά τα νεοπλασματικά κύτταρα και ενεργοποιείται από το ορατό φως.

  • Εφάπαξ εφαρμογή και σχεδόν ανώδυνη
  • Αποτελεσματική
  • Προλαμβάνει το σχηματισμό νέων βλαβών και παρατείνει το μεσοδιαστήματα υποτροπών.
  • Περιορισμένες αντιδράσεις δέρματος
  • Οφέλη κοσμητικής
  • Καλή αποδοχή των ασθενών

2 ώρες και 20 λεπτά

Μπορεί να εμφανιστεί παροδικό ερύθημα, οίδημα, αίσθημα καύσου. Αντηλιακή προστασία.