Τι είναι

Συχνή, ασυμπτωματική ιογενής λοίμωξη που χαρακτηρίζεται από ομφαλωτές ροδόχροες βλατίδες.

Οφείλεται στον ιό της μολυσματικής τερμίνθου (Molluscum contagiosum virus).

Η μετάδοση γίνεται με την άμεση επαφή, από κοινή χρήση αντικειμένων, από κολυμβητήρια – διασπορά με αυτοενοφθαλμισμό.

Θεραπεία

Αφαίρεση των βλαβών με χειρουργική λαβίδα, διαθερμοπηξία, Laser CO2. Καλό είναι να γίνεται έγκαιρα η θεραπεία, γιατί μεταδίδεται με αυτοενοφθαλμισμό και μολύνονται και άλλα άτομα.