Τι είναι

Καλοήθεις όγκοι, παρόντες από τη γέννηση ή τη βρεφική ηλικία, ποικίλου μεγέθους και σχήματος. Μπορεί να είναι μονήρεις ή πολλαπλοί. Συνήθως εντοπίζονται στον κορμό και στα άκρα, αλλά μπορεί και στην κεφαλή και στα γεννητικά όργανα.

Θεραπεία

Μετά από συνεκτίμηση του αισθητικού προβλήματος και του μεγέθους του/των σπίλων, πρέπει να επιλεγεί η καταλληλότερη θεραπεία που έχει τον μικρότερο κίνδυνο ουλοποίησης: κρυοχειρουργική, διαθερμοπηξία, laser διοξειδίου του άνθρακα (CO2), χειρουργική εκτομή.