Αφροδισιολογία

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Τα αφροδίσια νοσήματα με μακριά ιστορία αιώνων ταλαιπώρησαν τον άνθρωπο. “Ο Θεός εδημιούργησε τη Γη, τον Άνθρωπο και τα Αφροδίσια Πάθη (Philippe Ricord, 1800-1889). Από την έναρξη των σεξουαλικών επαφών οποιοσδήποτε μπορεί να μολυνθεί, άντρας ή γυναίκα, σε οποιαδήποτε ηλικία ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο και την κοινωνική τάξη.

Εκτός από την κλινική και διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών, πολύ σημαντική είναι και η από τον αφροδισιολόγο ψυχολογική προσέγγιση καθώς και η συνεκτίμηση των ηθικο- δεοντολογικών επιπτώσεων.

Δεν αποτελεί λύση η πλήρης αποχή από το σεξ. “Το σεξ είναι ζωή και ο έρωτας δικαίωμα”. Αλλά το σεξ μας θέλει υγιείς. Σήμερα τα περισσότερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα – με την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία – αντιμετωπίζονται. Ο ρόλος του δερματολόγου – αφροδισιολόγου δεν είναι μόνο να χορηγήσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, αλλά και να ενημερώσει τους ασθενείς για τους τρόπους πρόληψης, τη σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την εξέταση των σεξουαλικών συντρόφων.