Τι είναι

Οφείλονται σε μύκητες όπως Microsporum canis, Trichophyton rubrum, Candida albicans.

Προσβάλλουν το τριχωτό της κεφαλής, τον κορμό και τα νύχια.

Μετάδοση από άμεση επαφή από μολυσμένα ζώα ή άνθρωπο ή μολυσμένα αντικείμενα.

Προδιαθεσικοί παράγοντες: διαβροχή, τα αντιβιοτικά, ο σακχαρώδης διαβήτης, η κακή υγιεινή.

Θεραπεία

Τοπική, συστηματική, κανόνες υγιεινής. Καλό είναι να προηγείται άμεση μικροσκόπηση, καλλιέργεια και αντιμυκητόγραμμα.