Αιμαγγειώματα

Τι είναι

Καλοήθης όγκος της παιδικής ηλικίας που εμφανίζεται μετά τη γέννηση. Πρόκειται για ερυθρά οζίδια ή πλάκες ποικίλου μεγέθους αγνώστου αιτιολογίας. Χαρακτηρίζονται από φάση ανάπτυξης, σταθεροποίησης και υποστροφής. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα, το ιστορικό και για τον προσδιορισμό της έκτασης του αιμαγγειώματος μπορεί να χρειαστεί υπερηχογράφημα και μαγνητική τομογραφία.

Θεραπεία

Δεν απαιτείται πάντα, γιατί μπορεί μέχρι την ηλικία των 10 ετών να υποστρέψουν. Θεραπεία απαιτείται όταν δημιουργούν προβλήματα αισθητικής στο παιδί και όταν απειλείται κάποιο ζωτικό όργανο (πχ. περιοφθαλμικά, περιστοματικά). Οι θεραπευτικές επιλογές ανάλογες με το μέγεθος και την εντόπιση των αιμαγγειωμάτων (τοπική, συστηματική, χειρουργική, laser).

Αγγειακές δυσπλασίες

Τι είναι

Πρόκειται για ερυθηματώδεις βλάβες που είναι παρούσες στη γέννηση και οφείλονται στην παθολογική ανάπτυξης των αγγείων (τριχοειδών, φλεβών, αρτηριών ή λεμφαγγείων). Μπορεί να είναι μονήρεις ή πολλαπλές και να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, συνήθως κεφαλή, τράχηλος και μπορεί να επεκτείνονται και στο βλεννογόνο του στόματος.

Θεραπεία

Απαραίτητη όταν προκαλούν σοβαρά αισθητικά προβλήματα, αιμορραγία ή επηρεάζουν την αναπνευστική οδό και την ανάπτυξη της ομιλίας και της οδοντοφυΐας. Ανάλογη με την ηλικία του παιδιού, την έκταση και την εντόπιση της βλάβης (laser, σκληροθεραπεία, χειρουργική αφαίρεση). Καλύτερα αποτελέσματα όταν η θεραπεία γίνεται νωρίς στην παιδική ηλικία.