Τι είναι

Οφείλονται σε μύκητες όπως Microsporum canis, Trichophyton rubrum, Candida albicans.

Μετάδοση από άμεση επαφή από μολυσμένα ζώα ή άνθρωπο ή αντικείμενα.

Προδιαθεσικοί παράγοντες: διαβροχή, τα αντιβιοτικά, σακχαρώδης διαβήτης, κακή υγιεινή.

Θεραπεία

Τοπική, συστηματική, κανόνες υγιεινής. Καλό είναι να προηγείται καλλιέργεια και μυκητόγραμμα.