Τι είναι

Νεογνική: εμφανίζεται κατά τη νεογνική περίοδο, τις πρώτες ημέρες της ζωής.

Βρεφική: εμφανίζεται κατά τη βρεφική περίοδο.

Παιδική: εμφανίζεται στην παιδική και προεφηβική ηλικία.

Θεραπεία

ανάλογη με την ηλικία του παιδιού και τη βαρύτητα (τοπική, συστηματική).