Τι είναι

Λοίμωξη που οφείλεται στο Chlamydia trachomatis, μετάδοση κατά τη σεξουαλική επαφή και από τη μητέρα στο νεογνό.

Θεραπεία

Έγκαιρη διάγνωση και συστηματική θεραπεία προς αποφυγή επιπλοκών. Απαραίτητη και η θεραπεία των σεξουαλικών συντρόφων.