Τι είναι

Πρόκειται για καλοήθεις μελανοκυτταρικές βλάβες – συγγενείς ή επίκτητες – που μπορεί να εντοπίζονται σε οποιαδήποτε μέρος του σώματος (δέρμα, βλεννογόνο, νύχια). Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό, στην κλινική εξέταση, στη δερματοσκόπηση και στην ιστοπαθολογική εξέταση. Άτομα με μεγάλο αριθμό σπίλων ή με άτυπους σπίλους ή με θετικό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του δέρματος καλό είναι να παρακολουθούνται από δερματολόγο περίπου ανά έτος

Θεραπεία

Δεν απαιτείται αφαίρεση των σπίλων. Απαιτείται αφαίρεση για αισθητικούς ή λειτουργικούς λόγους.