ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΠΙΛΩΝ

Τι είναι:
Ανώδυνη διαγνωστική μέθοδος ψηφιακής εξέτασης και καταγραφής μελαχρωματικών (πχ. σπίλων) ή μη μελαγχρωματικών βλαβών.

Πώς γίνεται:
Με το FOTOFINDER, το πιο αξιόπιστο, εξελιγμένο και σύγχρονο μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας. Διαθέτει ειδική κάμερα, υψηλής ευκρίνειας και εξειδικευμένο λογισμικό (moleanalyzer), για να αξιολογούνται “ύποπτες” βλάβες.

 

Γιατί χρειάζεται η χαρτογράφηση?

 • για τον προληπτικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση καρκίνου δέρματος (check up)
 • για τη λήψη και αποθήκευση φωτογραφιών σε ατομικό αρχείο
 • για την παρακολούθηση (monitoring) & σύγκριση βλαβών
 • για τη μέτρηση και ανάλυση ύποπτων βλαβών από εξειδικευμένο πρόγραμμα
 • για την αποφυγή άσκοπων χειρουργικών αφαιρέσεων
 • για την διαφορική διάγνωση παθήσεων των τριχών.

 

Είμαι υψηλού κινδύνου (high risk) ασθενής?

 • Εάν απαντήσεις ΝΑΙ σε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις, τότε επικοινωνήστε με το ιατρείο για χαρτογράφηση σπίλων!

 

 • Έχετε μεγάλο αριθμό σπίλων (ελιών)?
 • Έχετε μεγάλου μεγέθους σπίλο/ους?
 • Έχει αλλάξει κάποιος από τους σπίλους σας?
 • Έχετε ανοικτό χρώμα δέρματος, ευαίσθητο στον ήλιο?
 • Είχατε ηλιακά εγκαύματα ως παιδί ή ως ενήλικας?
 • Εκτίθεστε συχνά στον ήλιο?
 • Υπάρχει ιστορικό καρκίνου δέρματος στην οικογένεια?

 

Σε ποια ηλικία πρέπει να γίνεται:

Είναι απαραίτητη για παιδιά και ενηλίκους.

 

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται:

Πρέπει να γίνεται ετησίως.

Συνιστάται να γίνεται συχνότερα σε ιστορικό καρκίνου δέρματος (ατομικό ή οικογενειακό) ή εάν μια ελιά φαίνεται “ύποπτη”.

Ανάλογος με τον αριθμό των σπίλων.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΠΙΛΩΝ